Konferenstrött

Som forskande barnmorska ingår det i arbetet att åka på konferenser och presentera sin forskningsresultat eller vara moderator och leda seminarier. Men ibland blir det lite mycket, nu har jag varit på tre konferenser på en dryg vecka. Innan jag tar semester ska jag hinna med NFOG i Bergen också. Jag borde inte klaga, det är en stor förmån att få träffa kollegor och dela intressen, men det är också svårt att hinna smälta intrycken. Varför ska allt ske samtidigt?

Förra veckan COST seminarium i Göteborg. Det blev en intressant dag som började med att Soo Downe från England levererade ett key note föredrag, som alltid fullt av kloka tankar. Epigenetik togs upp som en viktig frågeställning. Tre föräldrar bidrog också med sin förlossningsupplevelser. Man blir rörd. Deras upplevelser berör, både de svåra och de fantastiska. Man bär berättelserna med sig längre än statistik! Seminariets budskap om att stärka den normala förlossningen kan vi alla ta till oss och bidra på olika sätt. Jag bidrog med att presentera resultat från nationella och regionala studier om föräldrars intresse för hemförlossning, ABC-vård och kontinuitet med samma barnmorska. Att tala inför kollegor är värmande och stärkande. En bra start på konferenslivet.

 Svenska Barnmorskeförbundets årliga konferens Reproduktiv hälsa präglades också av en god stämning, intressanta föreläsningar, kämparglöd och ett nyhetstänkande. Gamla och nya sanningar ifrågasattes. Rutinmässigt inkomst-CTG på friska kvinnor ifrågasattes starkt och det blev konsensus kring att det inte behövs. Men hur kommer det att tas emot på klinikerna?

Jag var moderator på ett seminarium om avnavling. för mig var det ett relativt nytt område, även om jag praktiskt tillämpat avnavling i mitt barnmorskearbete, men jag har också låtit bli att avnavla vid en så kallad Lotusfödsel.

Jag utbildades till barnmorska under tidigt 1980-tal och fick lära mig att vänta med avnavling tills dess pulsationerna i navelsträngen upphört. Nya rutiner som pH-provtagning på friska nyfödda (finns det evidens för att det ger bättre hälsa?) och nu på senare år samlandet av navelsträngsblod för stamcellsodling, har ändrat tidpunkten för avnavling. Men nog är det underligt att tidig avnavling kan förespråkas när den undanhållna blodmängden till ett nyfött barn motsvarar 2 liter hos en vuxen person.

Anar ugglor eller begravda hundar? Kan man tjäna pengar på det här? Eller är det bara av godhet föräldrar uppmanas? att donera navelsträngsblod till sjuka och behövande barn. Hur informeras de? Förstår alla informationen? Vad vet vi? Vem är det som donerar? Barnet? Vilken rättsäkerhet har det?  Föräldrarna är de som bestämmer. Etiska dilemman kan uppstå för barnmorskor, läkare och föräldrar. Det omvända brukar anföras när man diskuterar hemförlossning. Då anklagas ofta föräldrarna att inte tänka på barnets bästa.

Ja, hemförlossning präglade innehållet i veckans tredje konferens, Human rights in Childbirth som gick av stapeln i den Haag. Konferensen initierades av föräldrar. Ursprunget var en kvinna som stämt staten Ungern för att bryta mot lagen. Europadomstolen dömde till hennes fördel, men det har också inneburit att hemförlossning omgärdats med strikta regler i Ungern.

Alla var där. Ina May Gaskin inledningstalade, Soo Downe levererade åter igen ett lysande föredrag,  Barbara Katz Rotman, Peter Brocklehurst, Robbie Davis-Floyd, Michel Odent var där.  Ken o Barbie höll jag på att skriva, ni vet nog vilka jag menar. Många håller sig sakliga och det blev oftast en bra om än ibland vinklad debatt. MEN även i det här sammanhanget, när kvinnors val framhålls ibland på bekostnad av barnets måste debatten nyanseras. Vi måste förhålla oss till forskningsresultat och inte dras iväg känslomässigt, utan som några av föreläsarna framhöll, ha en bra kommunikation genom vårdkedjan. Annars kan ju faktiskt vikten av kvinnors fria val göra så att de istället väljer kejsarsnitt utan medicinsk indikation!

Jag blev så trött….

 

 

 

 

2 thoughts on “Konferenstrött

  1. TACK för ett fullkomligt eminent inlägg!!! Särskilt uppskattar jag dina synpunkter på avnavlingsfrågan.

  2. Takk for et interessant innlegg! Jordmødre og jordmorforskning er en viktig motvekt til den økende medikalisering av fødselshjelpen. Som du sier, er det nødvendig å holde følelser utenom og forsøke å forbedre vår praksis slik at den er kunnskapsbasert og oppdatert. Viktige spørsmål å besvare er de etiske og økonomiske sidene av å innføre ny praksis. Bare for å nevne et eksempel: Legemiddelfirmaer og leverandører av medisinskteknisk utstyr tjener på at en ikke innfører sen avnavling som standard prosedyre for premature barn. Da vil nemlig forbruket av nyfødtintensiv-tjenester minke, og spesielt bruken av Surfactant vil kunne reduseres.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *