Mer om rädsla och attityder

I mitt yrke har jag den stora förmånen att samarbeta med forskare i Australien. Professor Julie Pallant vid Melbourne University är en guru när det gäller statistik. Hon har fört oss in i faktoranalysens och klusteranalysens labyrinter. Tillsammans med Helen Haines, Chrisitne Rubertsson och Maddalena Cross med flera går vi nu vidare och lär oss mer. Helen Haines är barnmorska i en liten stad som heter Wangaratta i delstaten Victoria. Dessutom är hon inskriven doktorand vid Uppsala Universitet och planerar att disputera i januari 2013. Jag har den stora förmånen att vara hennes handledare. Här kommer en sammanfattning av två spännande artiklar om förlossningsrädsla och attityder.

Kvinnors attityder och uppfattningar om barnafödande och relation till önskemål om förlossningssätt- en jämförelse av kvinnor i Sverige och Australien

Andelen kejsarsnitt i Australien är dubbelt så hög som den i Sverige (30 % respektive 17 %). Bakgrunden till studien är att det är tämligen okänt hur kvinnor tänker kring barnafödande i länder med hög kejsarsnittsfrekvens jämfört med länder där normal förlossning är vanligare. I delarbetet ingår 386 kvinnor från ett område i Västernorrland och 123 kvinnor från ett område i norra delen av delstaten Victoria i Australien. Båda regionerna karaktäriseras av både stad och landsbygd och cirka 500 förlossningar sker vid sjukhusen i regionerna. Attityder till förlossningen mättes genom ett formulär omfattande 16 olika aspekter. Frågorna om attityder till förlossning har tidigare använts i en stor brittisk studie. Önskemål om förlossningssätt var kejsarsnitt eller vaginal förlossning.

Resultatet visade att kvinnorna i Sverige var mer benägna att hålla med om att de ville ha en så naturlig och smärtfri förlossning som möjligt, en förlossning som kunde minska riskerna för inkontinens, påverka det framtida samlivet och planera förlossningsdatum. Svenska kvinnor var också mer benägna att hålla med om påståendet ’att om en kvinna vill ha ett kejsarsnitt ska hon få det oavsett vad som händer’ och’ att föda barn är en naturlig process som inte bör störas i onödan’. De 16 attityderna kunde grupperas i fyra områden; Personlig påverkan av förlossningen, Förlossningen som en naturlig händelse, Valfrihet och Säkerhetstänkande. Kvinnor som önskade kejsarsnitt både i Sverige och i Australien höll i mindre grad med påståenden inom området Förlossningen som en naturlig händelse. Det är möjligt att vårdens organisation och utformning formar kvinnors attityder till födandet eftersom vi ser skillnader mellan länderna och fortsatt forskning är därför nödvändig för att undersöka vilken betydelse kvinnors attityder har och hur de formas.

 

 Betydelsen av kvinnors attityder och föreställningar i relation till förlossningssätt och förlossningsupplevelse – En klusteranalys av kvinnor i Australien och Sverige

 

För att få en djupare förståelse för vilken betydelse kvinnors attityder och uppfattningar har när det gäller förlossningsätt och förlossningsupplevelse byggdes den tidigare studiens (se ovan) resultat av faktoranalysens fyra grupper på. En klusteranalys gjordes där undergrupperna tillsammans med den tidigare framtagna skalan som mäter förlossningsrädsla (FOBS), sammanfördes. Syftet var att hitta ’profiler’ på kvinnor som senare kunde beskriva och förklara deras utfall och upplevelser. I studien ingår samma kvinnor som i den tidigare beskrivna studien.

 

I analysen utkristalliserades tre grupper av kvinnor: ’ Självbestämmarna’, ’Tar det som det kommer’ och ’De Räddhågade’. ’Självbestämmarna’ skattade högt på de attityder som hade att göra med faktorerna ’Personlig påverkan av förlossningen’,  ’Valfrihet’ och ’Säkerhetstänkande’ men skattade lågt på förlossningsrädsla. ’Tar det som det kommer’-gruppen skattade lågt på samtliga attitydskalor och även lågt när det gäller förlossningsrädsla. ’De Räddhågade’ skattade måttligt på ’Personlig påverkan av förlossningen’ och något förhöjd på ’Säkerhetstänkande’. De skattade högt på förlossningsrädsla och negativt på förlossningen som en naturlig process och valfrihet. Det som skilde grupperna åt var att ’Självbestämmarna’ innehöll fler lågutbildade kvinnor och de ’Räddhågade’ fler kvinnor med tidigare kejsarsnitt och tidigare negativ förlossningsupplevelse. ’Självbestämmarna’ hade fler planerade kejsarsnitt jämfört med ’Tar det som det kommer’-gruppen. Likaså hade ’De Räddhågade’ fler kejsarsnitt och mer ofta epiduralbedövning jämfört med ’Självbestämmarna’.

 Den här artikeln är en av de mest nedladdade i tidskriften BMC Pregnancy and Childbirth med drygt 1100 nedladdningar på knappt två månader.

Du som vill läsa mer kan söka följande artiklar:

 Haines H, Rubertsson, C, Pallant J, Hildingsson I. Women’s attitudes and beliefs of childbirth and association with birth preferences: A comparison of a Swedish and Australian sample in mid pregnancy. Midwifery 2011, Nov 16 (Epub ahead of print).

 Haines H, Rubertsson C, Pallant J, Hildingsson I. The influence of women’s fear, attitudes and beliefs of childbirth on mode and experience of birth. BMC Pregnancy and childbirth 2012; 12:55.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *