Hinner inte skriva

Nästan varje vecka tänker jag att ”det här borde jag skriva om på bloggen”. Men det kommer alltif något emellan. Denna vår har minst sagt varit intensiv. I januari en doktorand och en licentiand som tog examen, nu i maj-juni tre doktorander som disputerar. Tre arbetsgivare är alldeles för mycket,jag börjar bli datortrött och orkar inte hålla mig uppdaterad i tre epostsystem, tre studentportaler och tre PAsystem. Nu är mitt mål att få cykelavstånd till jobbet. Vad innebär det? Att jag kommer att få ett jobb där jag bor eller att jag kommer att flytta dit jag arbetar. Jag har itne svaret på det just nu.

I morgon är det 5/5, internationella barnmorskedagen. Den firas lite olika över landet. Jag firar med Västernorrlandsbarnmorskorna på måndagkväll.

I hela landet är det upprorsstämning, barnmorskorna dignar under stressiga arbetsförhållanden. En nyligen genomförd enkätundersökning visar att detta påverkar professionen. En sammanfattning av det första delarbetet visas här:

Barnmorskors utbrändhet och tankar kring att lämna professionen

I många länder ses en tydlig trend att allt fler barnmorskor lämnar yrket. Vanliga orsaker till professionsflykten är hög arbetsbelastning, stress, bristande ledarskap och begränsade karriärmöjligheter.  För att undersöka svenska barnmorskors utbrändhet och deras tankar på att lämna yrket skickades frågeformulär till ett slumpmässigt urval av medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet vilka var i arbetsför ålder. Utbrändhet mättes med hjälp av ett instrument, Copenhagen Burnout Inventory som innehåller tre subskalor.  Personlig utbrändhet definieras som ett tillstånd av utdragen fysisk och psykisk utmattning.  Arbetsrelaterad utbrändhet beskrivs som ett tillstånd av utdragen fysisk och psykisk utmattning som uppfattas relaterat till en persons arbetssituation. Klientrelaterad utbrändhet definieras som ett tillstånd av utmattning relaterat till en persons arbete med klienter, patienter, studenter eller liknande. Förutom att besvara utbrändhetsskalan tillfrågades barnmorskorna om de hade upplevt någon situation som fått dem att överväga att sluta sitt arbete och i så fall berätta varför.

Av de totalt 1000 utskickade frågeformulären besvarade 475/978 (48.6%) frågeformuläret (efter att medlemmar som inte längre arbetade som barnmorskor (11), hade felaktiga adresser (5) eller bedömdes ej relevanta (6 som bodde utomlands eller återsände tomma frågeformulär) räknats bort.

Av de 475 barnmorskor som besvarade utbrändhetsskalan skattade 39.5% högt på Personlig utbrändhet, 15 % skattade högt på Arbetsrelaterad utbrändhet och Klientrelaterad utbrändhet vardera. De viktigaste faktorerna för utbrändhet var ålder yngre än 40 år och arbetserfarenhet mindre än 10 år. Var tredje barnmorska rapporterade att de varit med om en situation som fått dem överväga att lämna yrket. Låg personalbemanning, minskade resurser och en stressande arbetsmiljö hade samband med alla tre utbrändhetsskalorna. Andra viktiga faktorer var konflikter med arbetskamrater eller arbetsledning och oro för den egna hälsan.

Sammanfattningsvis är det viktigt att notera att mer än var tredje barnmorska upplever någon form av utbrändhet. I jämförelse med en mindre studie av barnmorskor i Australien där 57%, 57% och 9% rapporterade hög grad av utbrändhet på samma subskalor, är situationen för svenska barnmorskor något bättre. Det som är anmärkningsvärt i det svenska urvalet är den Klientrelaterade utbrändheten som kan ha att göra med den fragmenterade vården med bristande kontinuitet mellan vårdepisoder. Studier från andra länder har visat att barnmorskor som exempelvis arbetar i modeler med hög personlig kontinuitet, såsom one-to-one care (en barnmorska som ansvarar för ett specifikt antal kvinnor under graviditeten, förlossningen och barnsängstiden) upplever mindre utbrändhet jämfört med barnmorskor som arbetar i standarvård (utan kontinuitet). I takt med ökad stress och minskade resurser inom barnmorskors arbetsområden är det viktigt att barnmorskornas arbetssituation och välbefinnande uppmärksammas så att vården kan behålla kompetent, välmående och motiverad personal.

Hildingsson, I, Westlund K, Wiklund I.  Swedish midwives’ levels of Burnout and attitudes towards leaving the profession. Inskickad till internationell tidskrift för bedömning.

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Hinner inte skriva

  1. cykelavstånd, smultron, bryggor och precis så många vänner du behöver och gemenskap önskas dej
    det är också bra för barn och barnafödande…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *