Mindfetalness- En ny bok

042

För att hjälpa gravida kvinnor att rikta uppmärksamheten mot det ofödda barnet har boken Mindfetelness-Det bästa för ditt ofödda barn nu givits ut. Den är skriven och utgiven av professor Ingela Rådestad. Genom exempel från intervjuer med kvinnor i slutet av graviditeten ges talande berättelser om hur barnets rörelser kan upplevas. I boken beskrivs också fakta om vad som kan påverka den intrauteriana miljön och vad kvinnor ska vara uppmärksamma på när de väntar barn. Myten om att fosterrörelserna avtar i slutet av graviditeten avlivas ännu en gång. Begreppet Mindfetalness har konstruerats av författaren och liknar i hög grad synsättet inom Mindfulness, att rikta uppmärksamheten, men inte mot den egna andningen utan mot barnets rörelsemönster. Att rikta uppmärksamheten mot det ofödda barnet och lära känna barnets rörelsemönster kan innebära en beredskap i händelse av att rörelsemönstret ändras. För blivande mammor som önskar systematiskt önskar undersöka och dokumentera barnets rörelsemönster finns  i boken utarbetade scheman både för att räkna rörelser och beskriva dessa.

Jag tror att boken kan tjäna flera syften. I första hand för mammans kontakt med det ofödda barnet. Det kan med all säkerhet bidra till en ökad anknytning att ha fokus på barnets intrauterina tillvaro. Gravida kvinnor som praktiserar Mindfetalness kanske söker vård  tidigare om barnets rörelsemönster ändras eller rörelserna avtar. På så vis kan förhoppningsvis fler barn räddas.

Boken kan också användas som ett verktyg för barnmorskor, ett underlag för samtal om barnets rörelser. Genom att bekräfta det kvinnan känner tror jag också att barnmorskan kan hjälpa kvinnor att knyta an till barnet under graviditeten och göra dem uppmärksamma på barnet som individ. Mindfetalness är ett inneboende verktyg tillgängligt för alla kvinnor. Det behövs ingen teknisk apparatur för att använda den. Jag vill varmt rekommendera boken som går att köpa via Spädbarnsfondens hemsida www.spadbarnsfonden.se

One thought on “Mindfetalness- En ny bok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *